Aktivity

Ve farnosti Lubina jsou aktivní tato společenství:

Velkou službu dělají ti, kteří se starají o modlitbu růžence, čtení při liturgii, úklid v kostele – rozpis služeb najdete zde.