Ministranti

Ministrantské schůzky

Ministranti se svým patronem – sv. Václavem

 

Ministrantská schůzka: V sobotu 6. října – od 8:00 pro starší ministranty, od 9:00 mladší ministranti. Sraz na faře.

 

POZVÁNKA

Pozvání na víkendovou akci Minifor pro ministranty ve věku 8-13 let. První setkání se uskuteční 12.-14.10 v Zátoru. Bližší informace zde.