Ministranti

Ministrantské schůzky

Ministranti se svým patronem – sv. Václavem

 

Ministrantské schůzky:

2.2 – po mši svaté (8.30) bude schůzka nejstarších ministrantů.

9. 2

23. 2

 

 

POZVÁNKA

Minifor –  Bližší informace zde.