Ministranti

Ministrantské schůzky

Ministranti se svým patronem – sv. Václavem

 

Ministrantská schůzka:

15. 12 – schůzka starších ministrantů – v sobotu 15.12 v 15hodin na faře.

 

 

POZVÁNKA

Minifor –  Bližší informace zde.