Ministranti

Ministrantské schůzky

Ministranti se scházejí přibližně co 2 týdny v sobotu:

  • od 9:00 do 10:15 starší (začíná se na faře, končí se v kostele společnou modlitbou s mladšími ministranty)
  • od 10:00 do 11:00 mladší (začíná se v kostele společnou modlitbou se staršími ministranty)

 

  1. schůzka bude 9. 9. 2017!!