Ministranti

Ministrantské schůzky

Ministranti se svým patronem – sv. Václavem

Ministranti se scházejí přibližně co 2 týdny v sobotu:

  • od 9:00 do 10:15 starší (začíná se na faře, končí se v kostele společnou modlitbou s mladšími ministranty)
  • od 10:00 do 11:00 mladší (začíná se v kostele společnou modlitbou se staršími ministranty)

9. září – ministrantská schůzka
(23. září – běh sv. Václava – Starý Jičín)
30. září – ministrantská schůzka
(6.-8. října – Minifor)
14. října – diecézní pouť ministrantů Fulnek
21. října – ministrantská schůzka
(28. října – podzimní prázdniny – schůzka nebude)
4. listopadu – ministrantská schůzka
25. listopadu – ministrantská schůzka – už od 8:00
(24.-26. listopadu – Minifor)
9. prosince – ministrantská schůzka
(6. ledna – Tříkrálová sbírka)
13. ledna – ministrantská schůzka
27. ledna – ministrantská schůzka
10. února – ministrantská schůzka (pouze mladší, starší budou mít schůzku 17. února)
(24. února – jarní prázdniny – schůzka nebude)
(2.-4. března – Minifor)
3. března – ministrantská schůzka
17. března – ministrantská schůzka
31. března – ministrantská schůzka
(6.-8. dubna – Minifor)
7. dubna – děkanátní ministrantský turnaj
14. dubna – ministrantská schůzka (pouze pro mladší)
(21. dubna – Ivančena)
28. dubna – ministrantská schůzka (od 8:00)
1. května – ministrantský den v semináři Olomouc
12. května – ministrantská schůzka (od 8:00)
26. května – ministrantská schůzka (od 8:00)
3. června – ministrantská schůzka (od 8:00 – nácvik na slavnost Těla a Krve Páně)
9. června – ministrantská schůzka (od 8:00)
16. června – ministrantská schůzka (od 8:00 – poslední schůzka přesunuta kvůli výletu skautů)
23. června – ministrantská schůzka (bude potvrzeno)