Ministranti

Ministrantské schůzky

Ministranti se svým patronem – sv. Václavem

Ministrantské schůzky:

24,9 v 9hod

22,10

5,11

12,11

3,12

17,12

Min. pouť:

Pouť se uskuteční v sobotu 8. října 2022 v Hlučíně. Všechny informace o pouti budou zveřejněny na webu http://ministranti.doo.cz/
Prosím, už teď můžete účastníky z vaši farnosti přihlašovat přes výše uvedený web v přihlášce. Účastníky přihlašuje vždy duchovní správce nebo vedoucí za celou farnost a to do pátku 30. záři 2022. Děkuji! 
Předběžný program: 

8:00 – 8:30 registrace na prostranství před kostelem sv. Jana Křtitele

8:45 začátek v kostele sv. Jan Křtitele

9:00 mše sv.

poté následuje program pro účastníky

Předpokládaný konec poutě ve 14:30hod.