Ministranti

Ministrantské schůzky

Ministranti se svým patronem – sv. Václavem

Ministrantské schůzky:

18. 6 v 9hod

30,6 v 16hod fotbalová schůzka pro nejen ministranty