Ministranti

Ministrantské schůzky

Ministranti se svým patronem – sv. Václavem

Ministrantské schůzky

POZVÁNKA:

Kněžské svěcení v katedrále 29.6 od 9:30

Primice Lukáše Dořičáka 7.7 v 14:00 Veřovice