Bohoslužby

Aktuální přehled bohoslužeb

Ne 3.12.     1. neděle adventní

St 6.12.       památka sv. Mikuláše

Pá 8.12.      slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie

Ne 10.12.   2. neděle adventní

 

Bohoslužby:

Neděle 8:30 hod.:      za živou a rodinu Poláškovu, Bortlovu a příbuzné

Středa 18:00 hod.:    za Josefa Širance, manželku a rodiče

Pátek 18:00 hod.:      za P. Jana Kutáče, sourozence, živou a  rodinu a za duše v očistci

Neděle 8:30 hod.:      za Ladislava Poláška, manželku, syna, živou a rodinu

Bohoslužby o Vánocích

 

Farní oznamy:

  • Během adventní doby budou děti tady v kostele vytvářet adventní řetěz z připravených papírových proužků:

o  za účast na mši svaté – zelené oko

o  za dobrý skutek – žluté oko

o  když si něco odřeknou (sladkost, počítač…) – červené oko

Podle toho, jak se bude dětem dařit prožívat advent, tak bude řetěz dlouhý. První oka mohou vytvořit už dnes po mši svaté.

  • Vzadu jsou k dispozici průvodci adventem za 10 Kč.
  • Dnes v 15:00 hod. bude v Katolickém domě Mikulášská hra.
  • V pátek bude mše sv. zvláště pro děti. Děti ať si přinesou lucerničky, mše svatá začne průvodem.
  • V sobotu bude ministrantská schůzka: od 9:00 hod. pro starší, od 10:00 pro mladší.
  • Příští neděli po mši bude v Kat. domě kavárna. Bude připraveno krátké vystoupení dětí.
  • Protože některé ženy již nemohou uklízet kostel, prosíme ochotné farnice a farníky o pomoc při úklidu kostela. Služba by vyšla jednou za 5 týdnů. Informace u Hely Cigánové.
  • Modlitba za farnost: každý den ve 21:00 hod. Otče náš + Sláva Otci.