Bohoslužby

Aktuální přehled bohoslužeb

Liturgický kalendář:

Ne 22.10.   29. neděle v mezidobí (misijní neděle)

So 28.10.   svátek sv. Šimona a Judy

Ne 29.10.   30. neděle v mezidobí

 

Bohoslužby:

Neděle 8:30 hod.:        za rodinu Františka Matuly, manželku, syna a zetě

Pondělí 15:00 hod.:     pohřeb Milady Galiové

Středa 18:00 hod.:      za Stanislava Matulu, manželku, rodinu Šrámkovu

Pátek 18:00 hod.:        za Havla Poláška, manželku, vnuka a živou rodinu

Neděle 8:30 hod.:        za Josefa Kahánka

 

Sbírky v tomto měsíci:

  • 22.10. – sbírka na misie
  • 29.10. – měsíční sbírka na opravy

Farní oznamy:

  • Po mši svaté proběhne požehnání fary. Jste zváni na prohlídku opravených prostor, v sále fary se budou promítat fotografie z oprav a v herně je připraveno pohoštění jako poděkování pro vás všechny.
  • Díky dokončení oprav fary bude možno zahájit přípravu na biřmování. Ta začne během listopadu a biřmování by mělo být příští rok na podzim.
  • Rozšířená příležitost ke svátosti smíření před památkou zesnulých bude příští neděli od 7:30 (zpovídat bude o. Jakub). Dušičková pobožnost bude v neděli 5. listopadu.
  • Drakiáda je plánovaná na příští neděli.
  • Modlitba za farnost: každý den ve 21:00 hod. Otče náš + Sláva Otci.