Bohoslužby

Aktuální přehled bohoslužeb

Svátky během týdne:

Ne 8.7.      14. neděle v mezidobí

St 11.7.     svátek sv. Benedikta

Ne 15.7.    15. neděle v mezidobí

 

 

Bohoslužby:

Neděle 8:30 hod.:    za Jaromíra Bortla, živou
a † rodinu

+ křest Jolana Polášková

Během týdne nebudou bohoslužby!!

Neděle 8:30 hod.:    za Bohumíra Kostelníka, manželku Bertu, živou a † rodinu

 

Farní oznamy:

  • Po mši svaté bude zkouška sboru.
  • Prosím, přijměte dárek, který vám nabídnou ministranti u východu z kostela. Je to do každé rodiny 1 ks. Kdyby pochyběl, napište. Můžete si objednat také nějaké navíc (za 30 Kč).
  • Pokud by byl nějaký pohřeb, volejte na faru do Kopřivnice: 733 141 642 (číslo je též ve vývěsce nebo na internetových stránkách).
  • V pátek nebude večerní mše sv., ale můžete se zúčastnit pouti do Žarošic. Bližší informace na plakátku.
  • Modlitba za farnost: každý den ve 21:00 hod. Otče náš + Sláva Otci.