Bohoslužby

Aktuální přehled bohoslužeb

Svátky během týdne:

Ne 25.6.   12. neděle v mezidobí

Čt 29.6.    slavnost sv. Petra a Pavla (v Lubině ve středu)

Ne 2.7.     13. neděle v mezidobí

 

Bohoslužby:

Neděle 8:30 hod.:        na poděkování s prosbou o Boží ochranu a pomoc pro celou rodinu

Středa 19:00 hod.:      za Bohuslava Matulu a Jana Macháčka

Pátek 19:00 hod.:        za Jaroslava Kuláče, zetě Karla, rodiče z obou stran, živou a rodinu

Neděle 8:30 hod.:        za Oldřicha Kostelníka a celou rodinu

 

Sbírky v tomto měsíci:

  • 4.6. – svatodušní sbírka na diecézní charitu
  • 18.6. – měsíční sbírka na opravy

Farní oznamy:

  • Poslední setkání dětí, které byly u 1. svatého přijímání, jejich rodičů a těch, kteří připravovali katecheze, bude dnes v 16:00 hod. u kostela.
  • V 19:00 zde v kostele bude večer chval.
  • Na začátek prázdnin – v sobotu 1.7. – jsou zvány děti na diecézní setkání dětí s otcem biskupem  Začátek v 10.00 hod. v areálu Kamenité.
  • Pouť na Sýkorci bude ve středu 5.7. Mše svatá začíná v 10:00 hod.

Slyšíme, že někteří z vás žijí zahálčivě a vůbec nepracují, ale jsou velmi zaměstnáni věcmi, do kterých jim nic není. Takovým lidem důrazně přikazujeme mocí, kterou máme od Pána Ježíše Krista, aby v klidu pracovali a jedli chléb, na který si sami vydělají.

(2 Sol 3,11-12)