Pečení perníčků

14. září 2019 se maminky naší farnosti sešly na faře, aby s láskou napekly perníčky pro poutníky Svatováclavské pouti v Lubině. Vůně se linula do širokého okolí a výsledek se zdařil.

Kromě radosti z napečených perníčků nás obohatil pocit společně prožitých chvil, sdílení i s chvilkou adorace před svatostánkem. Ke zdobení perníčků se připojil i otec Jan, o jehož výtvory byl po poutní mši patřičný zájem. Akce se vydařila a chceme poděkovat všem, kteří přispěli k její realizaci.