Večery chval

Večery chval probíhají v lubinském kostele zpravidla poslední neděli v měsíci. Texty písní promítáme na plátno a zpíváme většinou známé písně. Otec Jiří mívá krátkou promluvu na vybraný úryvek z Písma. Večer chval obvykle trvá asi hodinu až hodinu a půl.

Obvykle jsou večery chval poslední neděli v měsíci. Nejbližší termíny:

  • 30. 4. 2017 18.00 hod.
  • 4. 6. 2017 19.00 hod. (slavnost Seslání Ducha svatého)
  • 25. 6. 2017 19.00 hod.

Termíny najdete také na www.vecerychval.cz

Večer chval
Večer chval

Pro tisk brožury formátu A5 : Zpevnik Brozura A5