Zvony pro Aleppo

Česká římskokatolická církev se připojuje k výzvě Hlas zvonů pro Aleppo.

Zvony budou zvonit v 17:00 jako hlas trpících a také jako připomínka naší vládě i vládám světa, že nesmí mlčet, když jsou porušována základní lidská práva a páchány válečné zločiny.

Viz www.doo.cz.