Aktuální informace

týden od 15. 5. 2022 do 22. 5. 2022

Svátky během týdne:

      15. 5 ne 5. Neděle Velikonoční
      16. 5 po Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka
      18. 5 st Sv. Jana I., papeže a mučedníka
      20. 5 Sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze
      22. 5 ne 6. Neděle Velikonoční

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU:

 NE 8:30 Za Aloise Svobodu, syna, rodiče, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
ST Adorace 17:30
18:30
Za Marii Laušmanovou a za Vláďu Tvrdíka
16:00 † pohřeb Božena Richterová †
18:00 Za Miroslava Karase, Jarmilu Pavelkovu a rodiče Štěpánovy
NE 8:30 Za farní společenství

Další ohlášky:

 • Příští neděli 22. května bude sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům.
 • Výuka náboženství:
  • Tento týden (18+19.5) ve středu a ve čtvrtek nebude výuka náboženství z důvodu výměny oken v KD.
  • 16. června poslední hodina vyučování
  • 23. června společné zakončení na faře v Lubině
 • Dětská mše svatá bude až další pátek, tj. 27. května.
 • Májové:
  • V neděli v 8:15 mariánské litanie.
  • Mariánská pobožnost – Dnes 15. května v 15 hodin proběhne slavnostní znovuposvěcení kapličky Panny Marie u Kutáčů-Dořičáků. (Bude historické okénko, májová pobožnost, posvěcení obnovené kapličky, pohoštění).
  • Mariánská farní rodinná velikonoční pouť – v neděli 22. května v 15 hodinMyslíkovské Lurdy. Sraz u kapličky Panny Marie Sedmibolestné, kde je parkoviště, odtud pěšky k mariánskému místu. Zváni jsou všichni, starší osoby mohou autem dojet blíže po trase.
 • Parte p. Jana Matuly kdo by chtěl na památku, je k dispozici u nástěnek

Číslo účtu farnosti: 1762493379/0800 .

Další informace:

V kostele sv. Bartoloměje v Kopřivnici bude pořad bohoslužeb a adorací následující: web farnosti Kopřivnice

Modlitba za farnost: Otče náš + Sláva Otci každý den v 21:00 hod