Aktuality

2. týden v mezidobí

 

 1. ledna 2019 – 27. ledna 2019

 

 

Svátky během týdne:

Ne 20.1    2. neděle v mezidobí

Po 21.1    sv. Anežky Římské, panny a mučednice

Út  22.1    sv. Vincence, jáhna a mučedníka

Čt  24.1    sv. Františka Saleského, biskupa

Pá 25.1    Svátek Obrácení sv. Pavla

So 26.1    sv. Timoteje a Tita, biskupů

Ne 27.1    3. neděle v mezidobí

                           

 

Bohoslužby:

Neděle 8:30 hod.: za Antonii Jiříkovu, manžela, živou a zemřelou rodinu

křest – Markéta Jiříková

Středa 18:00 hod.:

Pátek 18:00 hod.: za rodinu Křížkovu a Kocianovu

Neděle 8:30 hod.: za farnost

 

 

Farní oznamy:

 • Vyúčtování roku:

Finance k 31.12.2018 : celkem 226 841 Kč

Finance k 30.6.2018: celkem 67 418 Kč

Pokřtěných 8; svateb 2; pohřbů 5

 • Příprava dětí na první svaté přijímání bude po mši sv. v 9:45 v KD.
 • Křesťanské seskupení Adorare zve na koncert v neděli 20. ledna v 15 hodin v Katolickém domě v Kopřivnici.
 • Přednáška P. Romana Macury – Židovství se uskuteční ve středu 23. ledna v 17:30 ve Vile Machů.
 • Dětská mše svatá bude 25. ledna.
 • Příští neděli 27. ledna bude měsíční sbírka na opravy.
 • V sobotu bude ministrantská schůzka; od 9 hod starší ministranti, od 10 hod nejmenší. Nejstarší ministranti jsou naplánováni o týden později na sobotu 2. února.
 • V neděli 27. ledna bude v kostele v 18 hodin večer chval.
 • Křesťanské seskupení Goodwork zve na koncert v neděli 3. února v 15:30 v kostele v Kopřivnici.
 • Děkanátní ples mládeže bude 8 února v Kulturním domě Příbor od 19:30.
 • Farní pouť do Medžugorje: Společná pouť farností Kopřivnice a Lubina v termínu 4. – 10. května. Cena 2840,- Kč + 44 Eur. Přihlášky u p. Jaroslava Šuly: mobil 602 558 852; email: j.sula@centrum.cz
 • Modlitba za farnost: Otče náš + Sláva Otci každý den v 21:00 hod.