Aktuální informace

DLE USNESENÍ VLÁDY ZE DNE 26.2. PLATÍ OMEZENÍ 10% MÍST (20 OSOB) :
PRO ÚČAST NA MŠI SVATOU POTŘEBNÁ ONLINE REZERVACE:

REZERVACE ÚČASTI NA MŠI

ADORACE S MOŽNOSTÍ PŘIJÍMÁNÍ

Pátek: 17:15 – 18:00 hodin (zpověď)
Neděle: 11:00 – 12:00 hodin (zpověď)

K poskytnutí duchovních služeb u vás doma nás kontaktujte na telefonu 733 141 642

týden od 28. 2. 2021 do 7. 3. 2021

Svátky během týdne:

28.2 ne 2. Neděle postní
7.3 ne 3. Neděle postní

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU:

SO 18:00 Za duše v očistci
NE 8:30 Za zemřelého Stanislava Křístka a jeho rodinu
NE 10:00 Za živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
ST 16:30 Za pronásledované učitele
16:30 Za zemřelé rodiče Chasákovy, Sedoníkovy a za živou a zemřelou rodinu
SO 18:00 Za Stanislava Baďuru a živou rodinu
NE 8:30 Za rodinu Poláškovou, Křížkovou a Kociánovou
NE 10:00 Za Boží pomoc, ochranu Panny Marie a vedení Ducha Svatého po vnoučata a jejich rodiče.

Další ohlášky:

Sbírka Haléř Svatého Petra – vybráno 13,512 Kč.
V pátek první pátek. Po mši svaté při adoraci společně litanie.  
V pátek dopoledne návštěva nemocných  kontaktujte o. Jana nebo p. Pecháčka
Postní doba:
Křížové cesty – individuálně v kostele; možnost využít nabízené texty ke křížovým cestám.
„Postničky“ – možnost si vzít postní pokladničku; výtěžek bude použit pro chudé rodiny.
Zpověď – využijte časů při adoraci (pátek 17.15-18h a neděle 11-12h), prostoru před mší sv. V Kopřivnici rozšířená možnost zpovědi každý čtvrtek od 16-19h.
Mše pro chlapy – plánuje se na sobotu 20. března na 7h.
Pro děti – postní aktivita vzadu u nástěnek.
Myšlenka na nedělní evangelium – možnost rozjímat nad nedělním evangeliem a sdílet s ostatními; vzadu k rozebrání.
Katolický týdeník – do března bude pár výtisků volně k rozebrání.
Pořad bohoslužeb do velikonoc bude stejný jako je nyní; včetně adorací v pátek (17.15-18h) a v neděli (11-12h).    

Únorové vydání – Diecézní časopis OKNO zde k přečtení

FINANČNÍ SITUACE FARNOSTI
Z důvodů omezení počtu na mších nám chybí příjmy ze „sbírek“, proto prosíme o zasílání vašich darů trvalým příkazem
měsíčně, či čtvrtletně a to i v případě obnovení bohoslužeb (nemusíte dávat do košíku). Číslo účtu: 1762493379/0800 .

Případně nemáte-li možnost přes účet, můžete předat hotovost do pokladničky v kostele. Všem velké díky.

Další informace:

V kostele sv. Bartoloměje v Kopřivnici bude pořad bohoslužeb a adorací následující: web farnosti Kopřivnice

Modlitba za farnost: Otče náš + Sláva Otci každý den v 21:00 hod