Aktuální informace

v týdnu od 26. 3. 2023 do 2. 4. 2023

      26. 3 ne 5. Neděle postní
        2. 4 ne Květná (Pašijová) Neděle
NE 8:30 Za Karla Monsporta, živou a zemřelou rodinu
ST Adorace 18:30
19:00
Na poděkování za dar manželství a rodiny, S prosbou o Boží pomoc, ochranu a požehnání do dalších let
Zpovídání 17:00
18:00
Za rodinu Matulovu a Jalůvkovu
NE 8:30 Za Jiřího Sochu, rodiče a živou a zemřelou rodinu

Rozpis na úklid sněhu zde

Další ohlášky:

 • Sbírka na Centrum pro rodinu a sociální péči z minulé neděle vynesla 8,672 Kč.
 • Tuto neděli Večer chval v 17:45 v Kopřivnici.
 • Postní doba:
  • Na nástěnce je možnost postních aktivit ve farnosti.
  • Dnes křížová cesta v 14:30 v kostele.
  • Rozpis křížových cest:, 26. března – misijní klubko, 2. dubna – skauti.
  • V kostele se bude při kříž.cestách topit v předních lavicích.
  • Postní aktivita pro děti a dospělé – u oltáře PannyMarie je „kalvárie“; cílem je doplnit Ježíšův kříž našimi kříži; každý si může vzít papírový křížek s párátkem na upevnění. Informace o aktivitě na nástěnce.
 • Na nástěnce je možnost postních aktivit ve farnosti.
  • Postní aktivita pro děti a dospělé – u oltáře Panny Marie je „kalvárie“; cílem je doplnit Ježíšův kříž našimi kříži; každý si může vzít papírový křížek s párátkem na upevnění. Informace o aktivitě na nástěnce.
  • Postní pátky – při mši svaté v kázání téma kříže.
 • Misijní jarmark
  • V neděli 26. března bude po mši sv. misijní jarmark, kde děti z misijního klubka budou prodávat své výrobky. Výtěžek této akce půjde na válkou a zemětřesením zmítanou Sýrii. Podrobnější informace k této akci na nástěnce.
  • Děti s rodiči z misijního klubka budou mít růženec před mší svatou a křížovou cestu v neděli.
 • Postní noční bdění
  • Po páteční mši svaté tichá adorace od 19-22hodin. Možnost se zapsat na papír na klekátku.
 • Postní pouť
  • V sobotu pouť z Příbora do Lubiny.
  • Sraz v 8hod u farního kostela (bus jede v 7:40 z Lubina rozc.), bude křížová cesta u kolem kostela, pěšky cestou do Lubiny kolem řeky zamyšlení a modlitba
  • cca 4km a cca 2,5 hod
 • Předvelikonoční zpověď
  • Příští neděli od 14-16hod.
  • Zpovídá o. Jindřich Švorčík ve zpovědnici a o. Jan na faře.
 • Pozvánka:
  • Po mši svaté jsme zváni na prohlídku velikonočních kraslic a výrobků do KD v 1. patře
 • CSM Lisabon 2023:
  • Konají se 1. – 8. srpna 2023. Biskupství ostravsko-opavské podpoří každého přihlášeného účastníka setkání z diecéze částkou2 000,- Kč na osobu, farnost rovněž částkou 2000,- Kč na osobu (druhé dítě částkou 3 000,- Kč). Biskupství ve spolupráci s Diecézním centrem mládeže připravuje alternativní možnost dopravy autobusem do Lisabonu dle zájmu přihlášených (cena přibližně 5 000,- až 6 500,- Kč). Při přihlašování je nutné uvést: Ostravsko-opavská diecéze. Více informací a přihlašování na:www.svetovednymladeze.cz a www.dcm.doo.cz.
 • Fotky z ministrantského fotbalového turnaje z 25. února v Příboře ke stažení zde.

Číslo účtu farnosti: 1762493379/0800 .

Další informace:

V kostele sv. Bartoloměje v Kopřivnici bude pořad bohoslužeb a adorací následující: web farnosti Kopřivnice

Modlitba za farnost: Otče náš + Sláva Otci každý den v 21:00 hod