Aktuality

24. týden v mezidobí

16.září – 23.září 2018

Svátky během týdne:

Ne 16.9.   24. neděle v mezidobí

Čt  20.9.   sv. Ondřeje Kim Tae-gŏna a druhů, mučedníků

Pá  21.9.  Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

Ne  23.9.  25. neděle v mezidobí

 

Bohoslužby:

Neděle 8:30 hod.:  za Anežku a Drahoslava Dulavovy

Středa 15:30 hod.: pohřeb Jarmila Kuchařová

Středa 19:00 hod.: za Stanislava Matulu, manželku, rodinu Matulovu a Šrámkovu

Pátek 19:00 hod.:  za Bohuslava Matulu, Jana Macháčka a duše v očistci

Neděle 8:30 hod.: za Jaromíra Bortla, živou a zemřelou rodinu

 

Farní oznamy:

  • V pátek 21. 9. po mši sv. bude setkání biřmovanců na faře.
  • Výuka náboženství začne tento čtvrtek a bude probíhat v Katolickém domě:

3. třída – čtvrtek 14.30-15.15

5. třída – čtvrtek 15.20-16.05

1. třída – čtvrtek 16.15-17.00

  • V sobotu 22. 9. je naplánovaná ministrantská schůzka: od 9:00 pro mladší. Setkání starších ministrantů bude 6. října.
  • Při mši sv. byla sbírka určena na podporu církevních škol.
  • Pozvánky z Katolického domu v Kopřivnici:

Přednáška Mgr. Lucie Cekotové Boží služebnice Zita: poslední česká královna, 23. září v 16:00 hodin.

Večer pro nás dva s večeří a přednáškou o harmonii v manželství v úterý 18. září v 18 hodin.

  • Jménem všech pořádajících spolků vás zveme na oslavy 100. výročí založení Československé republiky 26. a 27. října. Při této příležitosti připravujeme výstavu historie obce Lubina od roku 1918 do současnosti, zejména pak okolo let 1918 a 1968. Prosíme občany, kteří by měli doma fotky a jiné materiály a byli ochotni je na výstavu zapůjčit, nechť je doručí na základní školu v Lubině nejpozději do 19. října. Vše zde budeme evidovat a po výstavě navrátíme. Pokud byste se chtěli  podílet na přípravě oslav ozvěte se Františku Krompolcovi.
  • Svatováclavský hudební festival v kostele v Kopřivnici dne 26. 9. v 18 hodin – Cappella Mariana (www.shf.cz).
  • Modlitba za farnost: Otče náš + Sláva Otci každý den v 21:00 hod.