Aktuální informace

v týdnu od 4. 12. 2022 do 11. 12. 2022

      4. 12 ne 2. Neděle Adventní
      6. 12 út Sv. Mikuláše, biskupa
      7. 12 st Sv. Ambrože, biskupa a uč.církve
      8. 12 čt Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu
    11. 12 ne 3. Neděle Adventní
 NE 8:30 Za Bohumíra a Marii Poláškovy, sourozence a živou a zemřelou rodinu
ST Adorace 18:30
19:00
Za otce Jana Kutáče, sourozence a rodiče
Zpovídání 17:00
18:00
Za Jiřího Švrčka, živou a zemřelou rodinu
NE 8:30 Za Jana Jiříka, živou a zemřelou rodinu

Další ohlášky:

 • Evangelium na každý den 2023– u nástěnek možnost pro farníky zakoupit za dotovanou cenu 60,-.
 • Ministrantská schůzka – v sobotu 10. prosince v 9hod.
 • Ve středu mše svatá z vigilie ze Slavnosti Panny Marie.
 • V pátek dětská mše svatá. Do schóly jsou zváni i rodiče s dětmi, podpořit zpěv či hrou na hudební nástroje.
 • Čajové zastavení před kostelem – před kostelem je připravený čaj, zveme všechny ke krátkému zastavení se
 • Advent 2022:
  • Průvodce adventem – brožurka k dispozici u nástěnky.
  • Možnosti v adventu v naší farnosti –přehled na nástěnce.
  • Lucerničky – v úvodu páteční mše svaté se půjde průvodem z fary; prosím maminky, aby pomohli připravit dětem lucerničky; sraz je v 17:55 u vchodu fary; potom se půjde do kostela; začátek mše svaté při tmě.
  • Aktivita pro děti i dospělé – společně vytvořit co největší andělský chór oslavující Ježíšovo narození. Info zde.
  • Adventní start (nejen) pro mládež – v neděli 4. prosince od 15:30hod v Kopřivnici v kostele. Více info zde.

Číslo účtu farnosti: 1762493379/0800 .

Další informace:

V kostele sv. Bartoloměje v Kopřivnici bude pořad bohoslužeb a adorací následující: web farnosti Kopřivnice

Modlitba za farnost: Otče náš + Sláva Otci každý den v 21:00 hod