Aktuality

24. týden v mezidobí

 

 1. září – 22. září 2019

 

Svátky během týdne:

Ne 15.9    24. Neděle v mezidobí- sbírka církevní školy

Po 16.9    sv. Ludmila, mučednice

Pá 20.9    sv. Ondřeje Kim Tae-gŏna a druhů, mučedníků

So 21.9    Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

Ne 22.9    25. Neděle v mezidobí

 

Bohoslužby:

Neděle 8:30 hod.: za rodinu Křížkovu a Kocianovu.

Středa 19:00 hod.: za živou a zemřelou rodinu Raškovu

Pátek 18:00 hod.: za rodiny Chromečkovu, Kladivovu a Poláškovu a duše v očistci

Neděle 8:30 hod.: za farnost

 

 Farní oznamy:

 • Neděle – sbírka na církevní školy -> vybralo se 8,274 ,- KČ.
 • Blahořečení P. Henkese –  Limburg; Tv Noe bude vysílat přímý přenos beatifikační bohoslužby od 14:00. Od 13:00 hod nabízí TV Noe dokument o životě a působení P. Richarda Henkese.
 • V sobotu 21. září ministrantská schůzka – v 8:30 nejstarší a nejmladší ministranti; 9:30 střední ministranti.
 • Pondělí 16. září v 19:00  Koncert v rámci Svatováclavského hudebního festivalu –  kostel Kopřivnice; MAĎARSKÝ HUDEBNÍ TEMPERAMENT: BACH; TELEMANN; FAURÉ, vstupné od 50 Kč.
 • Sobota 21. září v 18:00  Zdeněk Petr 100 let –  Katolický dům v Kopřivnici; Večer k 100. výročí významného skladatele Petra Zdeňka. Skládal písně pro Osvobozené divadlo.
 • Svatováclavská pouť: 27. září v pátek mše sv. nebude; 28. září bude mše sv. v 8,30 ze slavnosti sv. Václava; v neděli 29. září budou mše v 8 a 10 hodin a svátostné požehnání ve 14,30h.
 • 1. října v 17:00   – Přednáška: Co od nás naše děti a vnoučata potřebují  Katolický dům Kopřivnice; Manželé Zajíčkovi.
 • 12. října – Diecézní pouť ministrantů – Hukvaldy.
 • Dětské adorace budou probíhat každé druhé úterý v měsíci.
 • Modlitba za farnost: Otče náš + Sláva Otci každý den v 21:00 hod.

 

Seznam intencí: