Aktuální informace

v týdnu od 24. 9. 2023 do 1. 10. 2023

Svátky během týdne:

      24. 9 ne 25. Neděle v mezidobí
      26. 9 út Sv. Kosmy a Damiána, mučedníků
      27. 9 st Sv. Vincence z paula, kněze
      28. 9 čt Slavnost Sv. Václava, mučedníka
      29. 9 Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela
      30. 9 so Sv. Jeronýma, kněze a uč. církve
      1. 10 ne Svatováclavská pouť

Bohoslužby:

NE 8:30 Za Václava Poláška, manželku, zetě, živou a zemřelou rodinu
ČT 8:30 Volná intence
zpovídání 18:00
19:00
Za Václava Sedoníka
NE   8:00
10:00
Požehnání  14:30
  Volná intence ­­­

Za farní společenství a poutníky  

Další ohlášky:

 • Sbírka na církevní školy vynesla 8,632 KČ.
 • Dnes po mši svaté bude svědectví naší mládeže ze setkání mládeže v Lisabonu.
 • Dnes v 17,45 hodin v Kopřivnici Večer chval.
 • Misijní klubko:
  • Děti, které rády něco tvoři mohou zase přijít každou poslední sobotu v měsíci v 15 hodin do KD na misijní klubko a tak podpořit papežské misijní dílo. Začínáme příští sobotu 30. září. Pokud vám termín nevyhovuje, můžete s dětmi tvořit ve svém volném čase doma a pak své výrobky přidat na náš misijní jarmark.
 • Pouť za povolání a obnovu rodin: V sobotu 7. října ve frýdecké bazilice mše sv. v 17hod. Pěší pouť s o. Janem s mládeží z Příbora do Frýdku, sraz u kostela PM v 8hod, info na plakátcích.
 • V neděli 24. září v 17 hodin se v našem kostele koná koncert, kterým si připomeneme 120 let od zřízení samostatné farnosti.
  • Zazní oratorium pro sóla, sbor a orchestr Gloria in excelsis Deo Antonia Vivaldiho a jiné barokní skladby. Zpívat bude sbor z Příbora, hrát bude orchestr z Kopřivnice. Další informace na plakátu.
 • Svatováclavská pouť:
  • Ve čtvrtek 28. září mše svatá v 8:30 hodin.
   • Ve středu 27. září mše svatá nebude.
  • Poutní mše svaté 1. října v 8 a 10 hodin.
  • Svátostné požehnání ve 14:30 hodin.
  • Hlavním kazatelem a hostem na mši sv. v 10hod bude P. Jindřich Švorčík.
  • Soutěž pro děti – Vyrob postavičku svatého Václava nebo nakresli rodinu sv. Václava; každý dostane odměnu, termín odevzdání do 29. září – do konce páteční mše svaté, info na nástěnce.
 • Svatováclavská réva 2023

Číslo účtu farnosti: 1762493379/0800 .

Další informace:

V kostele sv. Bartoloměje v Kopřivnici bude pořad bohoslužeb a adorací následující: web farnosti Kopřivnice

Modlitba za farnost: Otče náš + Sláva Otci každý den v 21:00 hod