Aktuality

PRAVIDLA PRO KONÁNÍ BOHOSLUŽEB

PLATNÁ OD ČTVRTKU 22.10. PRO CELOU REPUBLIKU:
ZÁKAZ VOLNÉHO POHYBU OSOB. 
MŠE SVATÉ BUDOU BEZ ÚČASTI LIDU.

CO SE TÝČE DUCHOVNÍCH POTŘEB JSOU TADY VYJÍMKY:
 Vyjímkou jsou cesty nezbytně nutné k obstarávání základních životních potřeb a činnosti sloužící k zajíštění individuální duchovní péče a služby. 

(Výjimkou jsou pohřby a svatby, které umožňují účast 10 osob)

Přijmout Eucharistii lze individuálně během adorací ve středu a sobotu od 18 do 19 hodin a v neděli od 10:00 do 11:30 hodin. Zpovídat se bude jen při sobotní adoraci.

K poskytnutí duchovních služeb u vás doma nás kontaktujte na telefonu 739 344 115

29. týden v mezidobí

18. říjen 2020 – 25. říjen 2020

Svátky během týdne:

18.10 ne 29. neděle v mezidobí
22.10 čt sv. Jana Pavla II., papeže
25.10 ne 30. neděle v mezidobí

Bohoslužby:

Neděle 9:00 hod.: za živé a zemřelé z Drnholce a Sýkorce

Středa 17:00 hod.: Za Marii Klimíčkovu, manžela, vnuka a zetě

Sobota : za rodiče Sedoníkovy, syna Václava a celou rodinu

Neděle : na poděkování za 60 let manželství s prosbou o Boží požehnání pro rodinu Poláškovu                 

           

Farní oznamy:

  • Výuka náboženství nyní neprobíhá.
  • Říjen je měsíc růžence, využijme této silné modlitby.
  • Modlitba za farnost: Otče náš + Sláva Otci každý den v 21:00 hod.

Další informace:

V kostele sv. Bartoloměje v Kopřivnici bude pořad bohoslužeb a adorací následující: web farnosti Kopřivnice

Modlitba za farnost: Otče náš + Sláva Otci každý den v 21:00 hod