Aktuální informace

DLE SOUČASNÉHO PÁSMA 5 DLE NAŘÍZENÍ VLÁDY:

MŠE SVATÉ OMEZENÉ DO 20 OSOB
(nutno si rezervovat místo v tabulce v kostele; 4 místa vždy pro objednatele intence mše svaté)

ADORACE S MOŽNOSTI PŘIJÍMÁNÍ

Pátek: 17:15 – 18:00 hodin (zpověď)
Neděle: 11:00 – 12:00 hodin

K poskytnutí duchovních služeb u vás doma nás kontaktujte na telefonu 733 141 642

TÝDEN OD 22.11.2020

Svátky během týdne:

22.11 ne Slavnost Ježíše Krista Krále
24.11 út sv. Ondřeje Dung Laca, k. a druhů, muč.
25.11 st sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a muč.
29.11 ne 1. neděle adventní

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU:

NE 10:00 za Marii Laušmanovu k 5. výročí úmrtí
ST 16:30 za Ladislava Poláška, manželku a rodiče z obou stran
16:30 za Andělu Poláškovu, manžela, vnuka a živou rodinu
NE 10:00 na pod. za přijatá d., za 90. let živ. s pros. o spásu manžela Aloise Svobody, syna a rodič.

Další ohlášky:

  • Svátost smíření v kostele před mší svatou a v pátek od 17,15-18hodin. Také v neděli 29.11.
  • Adorace s možnosti sv. přijímání v pátek od 17,15-18h a v neděli od 11-12h.
  • Žehnání adventních věnců: v čase zpovědi položte u zpovědnice.
  • Časy bohoslužeb jsou navrženy tak, aby v případě potřeby mohl jeden kněz zvládnout obě farnosti, spolu s Kopřivnicí.
  • Náboženství se zatím nevyučuje
  • V kostele jsou k prodeji misijní kalendáře (využijme toho jako možnou podporu misií).
  • V kostele k dispozici Průvodcem adventem ( 10Kč za kus).
  • Časopis OKNO zde k přečtení na webu.

FINANČNÍ SITUACE FARNOSTI
Vývoj příjmu financí nás zatím nutí pozastavit veškeré investice. Z důvodu absence sbírek prosíme o zasílání „sbírek“ trvalým příkazem
měsíčně, či čtvrtletně a to i v případě obnovení bohoslužeb (nemusíte dávat do košíku). Číslo účtu: 176 249 3379/0800 .

Případně nemáte-li možnost přes účet, můžete předat hotovost do pokladničky v kostele. Všem velké díky.

Prohlášení biskupů k pandemii zde.

Kázání o. Jana k neděli 22.11:

Další informace:

V kostele sv. Bartoloměje v Kopřivnici bude pořad bohoslužeb a adorací následující: web farnosti Kopřivnice

Modlitba za farnost: Otče náš + Sláva Otci každý den v 21:00 hod