Aktuality

6. týden velikonoční

 

 1. května – 2. června 2019

 

Svátky během týdne:

Ne 26.5    6. Neděle velikonoční

Čt  30.5    Slavnost Nanebevstoupení Páně

  31.5   Svátek Navštívení Panny Marie

So  1.6     sv. Justina, mučedníka

Ne  2.6     7. Neděle velikonoční – první sv. přijímání dětí

 

Bohoslužby:

Neděle 8:30 hod.: za farnost

Středa 19:00 hod.:

Pátek 18:00 hod.:

Neděle 8:30 hod.: za děti, které jdou k 1. sv. přijímání

 

 

Farní oznamy:

 • Poděkování všem pomocníkům při sundávání vitráží.

 • Tuto neděli sbírka na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu.

 • Večer chval v neděli 26. května v 18 hodin.
 • Ve středu bude mše sv. z vigilie slavnosti Nanebevstoupení Páně.
 • V sobotu od 8 hodin v kostele začne nácvik dětí na nedělní mši svatou; proběhne také svátost smíření pro děti. Rodiče mají možnost ke sv. smíření ve čtvrtek v Kopřivnici od 17-19 hodin nebo v pátek od 17 hodin v kostele v Lubině.
 • V Kopřivnici ve čtvrtek 30.5 bude mše sv. večer v 18 hodin, adorace bude od 17-18 hodin, zpovídání bude.
 • Tuto neděli koncert skupiny Hrozen v KD v Kopřivnici v 14:30 hodin.
 • Biblické hodiny v Kopřivnici každých 14 dní v Kat.domě v tanečním sále; nejbližší je tuto středu 29.5 v 18 hodin.
 • Děkanátní pouť do Frýdku k PM v sobotu 1.6.
 • Dětské adorace budou probíhat každé druhé úterý v měsíci.
 • Farní den bude v neděli 9. června, po mši svaté dopoledne.
 • Modlitba za farnost: Otče náš + Sláva Otci každý den v 21:00 hod.

 

 P. Richard Henkes

 1. Pastýřský list

 2. Putovní výstava

 

 

VYDLÁŽDĚNÍ FARNÍHO DVORA 

Vybrali jsme dlažbu PRESBETON BRENDA MIX – Festival, hladký povrch

Cena dlažby převyšuje schválenou cenovou kalkulaci jen o 8%. Zjišťujeme ještě další nabídky. Dlážděna plocha je 450 m2.

Důvody pro výběr:

 • Jedná se o farní dvůr s velikou plochou a proto nemůžeme vytvořit velkou jednolitou betonovou plochu, která učiní s dvoru průmyslovou plochu. Z těchto důvodů jsme vybrali dlažbu, která
  • Je složena z různých tvarů
  • Není v barvě betonu běžných chodníků a parkovišť
  • Barevnost není jednolitá, ale je tvořena odstíny červené barvy
  • Červená cihlová barva je zvolena neboť na světlejším odstínu by byly vidět případné skvrny a tmavší by byl depresivní.
  • Musíme brát ohled na památkáře
 • Vznesené námitky proti tomuto řešení:
  • Barva v místě pojezdu aut bude mizet – není pravda. Přikládám stanovisko Presbetonu dle záruky:
   K odření povrchu dlažeb může docházet při dopravě a manipulaci. Opět se nejedná o  problém, který by ovlivňoval dlouhodobou estetiku, neboť dlažební kameny jsou dimenzovány na působení obrusu po celou dobu svojí životnosti (25 až 50 let). Po zapískování a v průběhu užívání dlažby dojde k optickému sjednocení povrchu a ustoupení odřenin.
  • Při uniku oleje z auta vzniknou skvrny, nebo od špinavých pneumatik vniknou skvrny – totéž by vzniklo na šedém odstínu a proto je třeba každou dlažbu udržovat. Protože se nejedná o jednolitou barvu, tak se skvrny o to více ztratí. Přikládám stanovisko Presbetonu:
   Během užívání dlážděných ploch dochází k jejich běžnému zašpinění, které doporučujeme pravidelně odstraňovat. Povrch dlažby je tvořen porézním materiálem, který je vystaven působení vlhkosti, spadu nečistot z ovzduší a působení UV záření. Tyto vlivy významným způsobem přispívají ke změnám barevnosti betonových výrobků po celou dobu jejich životnosti. Pravidelné čištění povrchu tlakovou vodou pomáhá zmírnit projevy těchto vnějších vlivů a udržet dlouhodobě kvalitní vzhled výrobků.
  • Barva časem zeslábne. Dle předchozího vyjádření se jedná o pravdivou obavu, ale naším cílem není mít určitý pevně daný odstín dlažby, mohli jsme dokonce vybrat i jiný odstín, ale nakonec nějaký se musí zvolit. Tedy pokud odstín bude slábnout, pak to není zásadní problém.