Aktuální informace

týden od 7. 8. 2022 do 14. 8. 2022

Svátky během tohoto týdne:

        7. 8 ne 19. Neděle v mezidobí
        8. 8 po Sv. Dominika, kněze
        9. 8 út Svátek Sv. Terezie od Kříže
      10. 8 st Svátek Sv. Vavřince, jáhna a mučedníka
      11. 8 čt Sv. Kláry, panny
      14. 8 ne 20. Neděle v mezidobí
 NE 8:30 Za rodinu Jaromíra Bortla, živou a zemřelou rodinu
ST Adorace
18:00
19:00
 
19:00 Za Jeníka Chromečku, matku a rodinu Volnou
NE 8:30 Na poděkování za přijaté milosti s prosbou o ochranu Panny Marie pro celou rodinu

týden od 14. 8. 2022 do 21. 8. 2022

      14. 8 ne 20. Neděle v mezidobí
      15. 8 po Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
      16. 8 út Sv. Štěpána Uherského
      20. 8 so Sv. Bernarda, opata a učitele církve
      21. 8 ne 21. Neděle v mezidobí
 NE 8:30 Na poděkování za přijaté milosti s prosbou o ochranu Panny Marie pro celou rodinu
ST Adorace 18:00
19:00
 
19:00 Za zemřelou rodinu Ščepkovu, Chromečkovou a za 75 let života
NE 8:30  

Další ohlášky:

  • Pozvánky:
    • Pouť u kapličky na Závišických Pasekách – V neděli 7. srpna od 14:30 hodin – bohoslužba slova, občerstvení, projížďka na koních. Více info na plakátku.
    • Pouť k Panně Marii Nanebevzaté – V sobotu 13. srpna bude na Hájově mše svatá v 16 hodin. Více info na plakátku.
  • Přihlášky do náboženství do Lubiny vzadu u nástěnek. Prosím rodiče o vyplnění a odevzdání do 4. 9. 2022.
  • V pondělí 15. srpna slavnost Nanebevzetí Panny Marie, možnost mše svaté v Kopřivnici v 17:45 hod.
  • V neděli 21. srpna v Kopřivnici pouť ke sv. Bartoloměji, mše v obvyklé časy v 6:45 a 10:00. Požehnání a litanie ke sv. Bartoloměji od 15:00.
  • Mše svatá za úrodu bude v neděli 18. září.
  • Den otevřených dveří v Muzeu nákladních automobilů TATRA – v sobotu 3. září – nutná registrace zde na webu

Číslo účtu farnosti: 1762493379/0800 .

Další informace:

V kostele sv. Bartoloměje v Kopřivnici bude pořad bohoslužeb a adorací následující: web farnosti Kopřivnice

Modlitba za farnost: Otče náš + Sláva Otci každý den v 21:00 hod