Aktuality

2. Týden v mezidobí

 

  1. ledna 2020– 26. ledna 2020

 

 

Svátky během týdne:

Ne 19.1    2. neděle v mezidobí

Út  21.1   sv. Anežky, panny a mučednice

St  22.1    sv. Vincence, jáhna a mučedníka

Pá 24.1    sv. Františka Saleského, biskupa a uč.církve

So 25.1    Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola

Ne 26.1    3. neděle v mezidobí – Neděle Božího slova

 

Bohoslužby:

 

Neděle 8:30 hod.: za Josefa Kahánka a rodiče z obou stran

Středa 15:00 hod – POHŘEB Ludmila Fojtíková †

Středa 18:00 hod.: za Jiřinu Kolibovu a za živou a zemřelou rodinu

Pátek 18:00 hod.: na poděkování za naše kněze, kostelníka, varhaníky, uklízečky, brigádníky a za všechny, kteří se zapojují do služby v naší farnosti

Neděle 8:30 hod.: za Bohumíra Poláška, rodiče, živou a zemřelou rodinu

 

 

Farní oznamy:

  • Týden modliteb za jednotu křesťanů –od 18.-25. ledna.
  • Příští neděle – měsíční sbírka.
  • V pátek dětská mše svatá.
  • V sobotu 25. ledna ministrantská schůzka – v 8.30 nejmenší a nejstarší, v 9.30 střední.
  • Pozvánky do Katolického domu v Kopřivnici:

Cesta efektivní komunikace – 4 lekce ve středy (od 17-20hod) od 22. ledna.

  • Modlitba za farnost: Otče náš + Sláva Otci každý den v 21:00 hod.

 

Seznam intencí: