Aktuální informace

DLE USNESENÍ VLÁDY ZE DNE 23.4. (čl. 17) PLATÍ OD 26.4. ROZESTUPY 2 METRY – REZERVACE DO 100 OSOB NA NEDĚLNÍ MŠI (od 9.5. jen na mši v 8:30):

REZERVACE ÚČASTI NA NEDĚLNÍ MŠI

ADORACE S MOŽNOSTÍ PŘIJÍMÁNÍ

Pátek 17:00-17:55

K poskytnutí duchovních služeb u vás doma nás kontaktujte na telefonu 733 141 642

týden od 9. 5. 2021 do 16. 5. 2021

Svátky během týdne:

   16.5 ne 7. Neděle Velikonoční
   20.5 čt Sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze
   23.5 ne Slavnost Seslání Ducha Svatého

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU:

NE 8:30 Za Julii Babincovou a zemřelou rodinu Babincovou a Dluhošovu
NE 10:00 Za farní společenství  
ST 18:00 Za Jiřinu Kutáčovou, manžela a Karla Sopucha
18:00 Za Marii Chromečkovou, manžela, syna a dceru
SO 7:00 Mše pro ženy
NE 8:30 Za Anežku a Aloise Poláškovy a celou živou rodinu
NE 10:00 Na poděkování za 20 let společného života  

Další ohlášky:

Poděkování všem brigádníkům za včerejší práce u kostela a fary.
Mše pro ženy
– mše svatá ke cti Panně Marii bude pro všechny ženy a dívky tuto sobotu 22. května v 7 hodin.
Náboženství na faře zatím vyučovat nelze. Pro prvokomunikanty a rodiče pokračuje příprava;
další setkání s dětmi bude tuto sobotu 22. května v 16 hodin v kostele v Lubině.
Další pak 5. června.
Připraveny modlitby za naše děti – vzadu na klekátku.  
Změny s rozvolňováním opatření od 26. dubna:
Mše ve středu a pátek budou v 18 hodin, bez rezervace.
Mše v neděli budou v 8:30 a v 10:00, s rezervací přes web na 8.30h. Páteční adorace bude od 17-18 hodin.
Platí rozestupy 2metry, ochrana dýchacích cest a desinfekce.
Maximum na mši do kostela je 100 osob.  
Májové
– každou neděli v 9:45 zpívané litanie před mší svatou.

Májová na Sýkorci u kapličky – dnes v neděli 16. května v 14:30 (litanie k Panně Marii a desátek růžence).

Svatodušní májová – v neděli 23. května v 14:30 v kostele (litanie k Panně Marii a písně k Duchu Svatému).
Společně s lidovci zveme na svatodušní vaječinu v neděli 23. května od 16:00 na farním dvoře (prosím vezměte si s sebou vajíčka).    

Zde přehledně změny:

Číslo účtu farnosti: 1762493379/0800 .

Další informace:

V kostele sv. Bartoloměje v Kopřivnici bude pořad bohoslužeb a adorací následující: web farnosti Kopřivnice

Modlitba za farnost: Otče náš + Sláva Otci každý den v 21:00 hod