Zvony pro Aleppo

Česká římskokatolická církev se připojuje k výzvě Hlas zvonů pro Aleppo. Zvony budou zvonit v 17:00 jako hlas trpících a také jako připomínka naší vládě i vládám světa, že nesmí mlčet, když jsou porušována základní lidská práva a páchány válečné […]

Zobrazit více

Pouť Krakov

Na závěr Svatého roku milosrdenství máme každý za co děkovat. Proto vás zveme na POUŤ do Krakova ve čtvrtek 17. listopadu. V 11:30 bude česká mše v kostele sv. Jana Pavla II. v Lagiewnikách. Navštívíme také katedrálu na Wawelu a cisterciácký klášter v Mogile. […]

Zobrazit více

Misijní neděle

Také v Lubině se připojíme k oslavě 90. misijní neděle. Ta připadá na 23. října. Při mši svaté se budeme modlit za misie a výtěžek sbírky bude odeslán na účet Papežských misijních děl. Dopis ředitele Papežských misijních děl Poselství papeže […]

Zobrazit více