Využití fary

Budova fary slouží k různým aktivitám ve farnosti (zkoušky chrámového sboru, scholy, společenství atd.) a jako zázemí pro dívčí a chlapecký skautský oddíl. Po domluvě s Janem Jiříkem ji je možné také využít k pořádání rodinných akcí farníků.

Provoz fary se řídí vnitřním řádem

Fara a jednotlivé místnosti jsou vytápěny pouze na dobu nahlášených akcí nebo aktivit zapsaných v kalendáři. V jiné časy je nastaven úsporný režim.

 

Kalendář